c87 great canyon deep valley hitozuma ikkousen to tanetsuke enshuu akagi san to kaga san no houman na sentai megakete kimoota chinpou kyuukouka bakugeki seichuu gyorai de ranshi gekichin hanshoku ninmu seikou seri kantai coll chinese cover